Configuració de l’avaluació per criteris

Des d’aquesta opció de menú es pot indicar per a quins ensenyaments del centre es fa servir el sistema d’avaluació per criteris.

Pels ensenyaments de Batxillerat i Secundària es pot indicar si es vol fer visible en l’Informe d’Avaluació per Criteris la qualificació provisional de cada matèria calculada a partir de les valoracions introduïdes a cada un dels criteris de les diferents matèries, i en base a la ponderació indicada en l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Proposta pedagògica.

Graella que es mostra en un centre que imparteix els ensenyaments d’EI, EP, ESO i BAT

La graella es pot imprimir si es prem el botó Imprimir llistat.

Tal com indica l’avís que es mostra dins la franja color taronja, per qualsevol problema o dubte amb la pantalla cal contactar amb el Servei d’Ordenació Educativa al correu ordenacio@dgplacen.caib.es o al telèfon 971177783.