Baixa matrícula

Per donar de baixa un alumne s’ha d’accedir a la pantalla de la matrícula individual. Allà se cerca a l’alumne i es tria la matrícula que s’ha de donar de baixa.

Una vegada seleccionada la matrícula de l’alumne, s’ha de pitjar el botó Períodes de baixa.

 

la pantalla canvia i es mostra com es veu a continuació:

Les dades que s’han d’indicar en aquesta pantalla, de manera obligatòria, són la data d’inici de la baixa i el motiu. Opcionalment, es pot indicar també informació referent al centre on se’n va l’alumne així com unes observacions per aprofundir en la baixa de l’alumne.

 

Nou registre Clicant aquesta opció es poden anar indicant successius períodes de baixa de l’alumne referents sempre a la matrícula amb la qual s’està treballant. Així es pot enregistrar qualsevol període de baixa i d’alta.

 

El camp Data fi, NOMÉS s’ha d’emplenar en cas que l’alumne torni al centre que el té donat de baixa, dins el mateix any acadèmic en que s’ha produït la baixa.


Edita Aquest botó només és visible si existeix ja una baixa. SErvirà per modificar una baixa o  tancar un període de baixa, el que implica habilitar/activar de nou la matrícula de l’alumne en el centre.  El que s’ha de fer és indicant una data de finalització de la baixa i, opcionalment, el centre des d’on torna l’alumne.
Per desar aquests canvis s’ha de pitjar el botó Desa, en cas de voler desfer-los, el botó Cancel·la.

Esborra , permet esborrar una baixa ja feta.