Personal no docent

Aquesta pantalla amb les seves diferents pestanyes, podrem generar diferents tipus d’informes sobre el personal no docent del nostre centre.

Dades personals

Podem generar un llistat de tot el personal no docent del centre o simplement especificant el nom o DNI d’una persona en concret.

Les dades que apareixen seran les que s’han introduït a la fitxa del personal no docent dins Personal > Fitxa personal no docent, per tant per corregir les dades ens hem de dirigir a la pantalla esmentada.

Certificats

Aquesta opció ens permet generar un certificat de pertinença al centre.

Llistat de faltes

Aquesta opció ens permet generar un informe de faltes detallat del personal no docent.

A la part inferior ens permet seleccionar el tipus d’informe i la informació a incloure.

Càrrecs

Aquesta darrera pestanya ens permet llistar els càrrecs que tenen els membres de personal no docent del centre.

Recordar que aquesta informació s’ha de configurar dins Personal > Fitxa personal no docent.