Visibilitat del Consell Orientador a la web de les famílies

L’informe del Consell Orientador es pot introduir al GestIB des de l’opció de menú Alumnat →  Avaluació →  Consell Orientador. Per a més informació sobre aquesta opció de menú podeu clicar aquí.

Una vegada introduït aquest informe, de manera automàtica es farà visible a la web de famílies sempre i quan es donin les dues condicions següents:

  • Haver fet visible l’avaluació ordinària a la web de les famílies.
  • Que la data de l’informe (del Consell Orientador) sigui igual o anterior a la data actual (la data en que s’està consultat aquesta informació).

En la imatge següent es mostra de quina manera es pot consultar aquest informe una vegada els usuaris es troben dins la web de les famílies: