Consell Orientador

Aquesta secció té la funció de gestionar els informes del Consell Orientador, de tal forma que  tota la informació de l’alumnat referent a l’informe queda emmagatzemada en el sistema i es pot recuperar, editar, imprimir… en qualsevol moment. Per accedir-hi s’ha de seguir la ruta Alumnat>>Avaluació>>Consell Orientador.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és CI1.png

Per obtenir l’informe primer s’ha de seleccionar el curs i el grup (1) i després clicar el botó «Cerca» (2). 

Seguidament, per a poder editar els camps d’un/a alumne/a, haurem de clicar sobre la icona «» que es troba a la darrera columna de la taula (1). Quan la fila es troba en mode d’edició, la data d’informe s’actualitzarà i les es visualitzaran dues icones diferents per a guardar i descartar  els canvis (2).  Després, es podran modificar els “checks” dels quadres OBJ, COMP, DC i CIT (veure llegenda a la part inferior esquerra de la pantalla) i modificar els caps Altres i Recomanacions (3). Després de guardar els canvis, s’ha  de marcar el quadre de la primera columna per a seleccionar l’alumnat del qual volem treure l’informe, seleccionar l’idioma (4) i clicar sobre la icona de la impressora disponible a la part inferior dreta de la pantalla (5). També es disposa del botó «Genera Zip» que ens permet descarregar varis informes en un arxiu .zip.

L’informe final que s’entrega a l’alumnat només conté la informació referent a ell o ella mateixa, evitant així que surti tota la plantilla de possibles recomanacions.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és ce.png

Aquest informe es farà visible de manera automàtica a la web de famílies, sempre i quan es donin les dues condicions següents:

  • Haver fet visible l’avaluació ordinària a la web de les famílies.
  • Que la data de l’informe (del Consell Orientador) sigui igual o anterior a la data actual (en la qual s’està consultat aquesta informació).

En la imatge següent es mostra de quina manera es pot consultar aquest informe dins la web de les famílies:

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és image-16.png