Notificacions

Control de comunicació amb les famílies
Control d’assistència
Localitzador de persones per telèfon/email
Missatges predefinits
Notificacions a l’alumnat
Notificacions al personal no docent
Notificacions al professorat
Notificacions als pares/mares/tutors