Favorits

Els Favorits són accessos directes que ens permetran anar a les diferents opcions de menú de manera més ràpida. Així estalviarem temps a l’hora de realitzar les nostres tasques amb l’aplicatiu.

A cada una de les opcions del Gestib, a la part esquerra hi ha una estrella, si la seleccionam, aquesta opció quedarà a favorits. Si la volem eliminar, simplement tornam a fer clic damunt l’estrella. També es pot eliminar arrossegant a la paperera l’opció que es vol descartar.

Exemple d'opcions de menú amb les estrelles

Quan afegim elements a Favorits, a la part superior del menú, apareixen botons que corresponen a les opcions que s’han escollit.

El màxim de favorits que es podran desar és de 10.

Aquests botons es poden ordenar. Farem un clic llarg i mourem el botó on vulguem de dins la secció de favorits.

 

Secció de favorits