Horaris

Agrupacions d’alumnes per submatèria
Assignació d’idioma de la matèria
Duplicació d’horari
Duplicació horari grup 
Gestió de guàrdies de pati
Horari de l’alumnat
Horari personal de l’alumnat
Horari de grup
Horari: importació i exportació
Horari del professorat
Horari del professorat d’EAP/EOEP
Període de vigència de l’horari del professor
Submatèries
Utilitats horàries
Gestió de distribucions horàries

MOLT IMPORTANT

Davant el cas de persones titulars amb plaça definitiva en el centre, que pel motiu que sigui (excepte concurs de trasllat, comissió de servei, excedència), no s’incorporen al centre dia 1 de setembre, i seran substituïdes, CAL RECORDAR que l’horari es fa SEMPRE a la persona titular.

Serà en el moment de fer la substitució quan la persona substituta heretarà l’horari de la persona titular.