Manteniment

Aquesta opció de menú, només està activada per al personal que té càrrec d’equip directiu.

Serveix per consultar els accessos al programa de tot el personal del centre.