Versió 3.32.00 – 21/04/2021

Alumnat / Avaluació / Quadern del professorat

  • S’ha afegit la possibilitat de triar la columna a devora la que es vol crear una nova columna d’un full.

Alumnat / Control d’assistència / Cobriment de classes per professorat de guàrdia

  • Es mostraran a la pantalla el llistat de professorat que té absència per aquell dia (a més dels que han demanat permís).
  • Es permet desar per part de l’equip directiu d’unes observacions de guàrdia del dia en qüestió. Aquestes observacions apareixen a tot el professorat, i només les poden editar l’equip directiu.

Matrícula en línia

  • Es permet afegir alumnes a configuracions de matrícula creades anteriorment

Missatgeria interna

  • Es permet programar una dia i una hora en la que s’enviaran els correus.
  • Es permet enviar missatges a agrupaments de persones prèviament creats des de l’opció Centre / Agrupaments de persones.

Programació d’Aula

  • Poder assignar curs i matèria a una programació creada anteriorment.
  • Poder exportar la programació d’aula a full de càlcul.

Certificats de matrícula

  • A les dades del centre no apareixerà la paraula “Fax” en cas que no s’hagi informat el telèfon del mateix dins la fitxa del centre.

Alumnat / Valoració/anotacions d’alumne

  • Es permet indicar que una valoració a un/a alumne/a ha estat feta per una reunió en concret.