Versió 3.32.03 – 29/04/2021

Alumnat / Sol·licitud PISE/ALTER

  • Es permet que l’orientador/a d’un centre pugui donar de baixa l’escolarització compartida d’un alumne.