Versió 3.33.00 – 17/05/2021

Famílies / Enviament d’autoritzacions a les famílies

  • S’ha afegit el logo del centre al document en format pdf que es genera d’una plantilla en blanc d’autorització.

Escolarització / Procés / Control de tràmits registrats

  • S’ha afegit un botó per imprimir el llistat de tràmits registrats.

Centre / Reserves d’elements de l’inventari

  • Es permeten fer reserves periòdiques d’elements d’inventari (per exemple: reservar quinze ordinadors portàtils durant quatre setmanes seguides només els dilluns de 8:00 a 8:55).

Escolarització

  • A la pestanya Baremació, de la pantalla de detall de sol·licitud d’escolarització, poder sel·leccionar si es volen veure tots els criteris (opció actual) o només les que han estat baremades.