Versió 3.34.00 – 09/06/2021

Alumnat / Avaluació / Quadern del professorat 

  • En cas que un docent disposi de destinació activa en un centre, podrà traspassar un quadern a una persona destinada en un centre diferent. La recerca d’aquesta persona s’haurà de realitzar per document d’identitat.
  • S’ha millorat la manera de seleccionar una nova columna la nota de la qual s’agafa de referència, afegint un nou desplegable que permet filtrar primer per quadern, i a continuació, per columna.