Versió 3.36.0 – 21/07/2021

Centre / Fitxa del centre / Reunions

  • S’ha afegit un nou tipus de reunió “Reunió equip directiu” el qual només és visible pels membres de l’equip directiu.