Versió 3.39.0 – 21/10/2021

Personal / Absències del professorat

S’ha afegit la possibilitat d’inserir faltes periòdiques en dies concrets de la setmana. Per exemple: Introduir una absència tots els dimarts del curs de les 14:05 fins a les 15:00.

Alumnat / Fitxa de l’alumne/a

Dins la pestanya Tutors, s’ha modificat el tractament de l’autorització d’ús d’imatge per adequar-ho a les instruccions d’ordenació acadèmica Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d’avaluació als centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Seguint les instruccions, es marcarà la casella quan el centre rebi signat l’annex 1 o 3, segons pertoqui.

A referència dels annexes 2 i 4, aquests s’han de sol·licitar cada vegada que es faci una visita a una empresa o institució per tal que les famílies donin el vis i plau de l’ús d’imatge i veu a aquesta entitat per poder publicar fotografies o vídeos a les seves xarxes socials o pàgines web.

Alumnat / Documents de l’alumne/a

S’ha afegit, en aquesta opció de menú, la possibilitat de crear una carpeta on afegir els documents de cada alumne (DNI, resguard de pagament, autoritzacions, …). Més informació aquí.

Alumnat / Matrícula / Baixes de matrícula

S’ha afegit la possibilitat de donar de baixa la matrícula dels alumnes des d’aquesta nova opció de menú, a més, de la ja existent, que apareix dins la fitxa de matrícula.