Versió 3.40.0 – 09/11/2021

Alumnat / Matrícula en línia / Gestió de documentació

Aquesta opció de menú permet traspassar la documentació rebuda a través del procés de matrícula en línia a l’opció de menú Alumnat / Documents de l’alumne/a.

Centre / Fitxa del centre / Reunions

Des de la mateixa finestra de configuració de les reunions, es poden adjuntar documents que quedaran associats a les mateixes.

Llistes / Alumnat / Llistat d’alerta escolar

S’ha afegit aquest llistat que permet treure una llistat de l’alumnat que forma part del Programa d’alerta escolar.

Alumnat / Informació per a la tutoria

S’ha afegit un nou botó anomenat Seguiment general de reunions, que permet generar una graella amb informació referent a les reunions creades d’un alumne.