Ocultar/mostrar la comparativa de qualificacions a la web de les famílies

En la web de les famílies, en l’opció de menú on es mostra el butlletí de qualificacions apareix un botó que permet veure la comparativa entre les comparatives de l’alumne i les del grup classe:

Quan les famílies premen el botó apareix una gràfica que permet l’esmentada comparativa, tal i com es mostra en la imatge següent:

Les passes a seguir per poder mostrar o ocultar aquest botó en la web de les famílies són les que s’indiquen a continuació:

  • Accedir a l’opció Centre/ Fitxa del centre / Avaluacions.
  • Seleccionar una avaluació d’un grup classe.
  • Marcar o desmarcar la casella que apareix al costat del text “Permet comparativa de notes a la web de famílies” tal i com es mostra en la imatge següent: