Control d’assistència a sessions superposades

Recentment, s’ha publicat una millora en el control d’assistència en referència a aquelles sessions superposades. Aquesta millora de l’eina permetrà posar l’absència a l’alumna/e a la sessió que realment li pertoca. Per altra banda, també ens ajudarà a corregir les sessions més fàcilment podrem detectar aquells alumnes que no estan a la sessió que els hi pertoca.

Quan el professorat entri dins l’eina de control d’assistència, en el cas que es presentin sessions superposades, els hi apareixeran de color violeta.

Sessions superposades

Simplement, pitjarem sobre la sessió i ens apareixerà una nova finestreta on podrem seleccionar a quina sessió hem de posar l’absència.

Selecció de la sessió a posar l’absència

Aquesta eina serà molt útil pels ensenyaments d’FP que permeten a l’alumnat estar matriculats a mòduls diferents dins la mateixa sessió horària. També serà útil, com hem comentat, per detectar errades d’assignació d’alumnes a les sessions.