Versió 3.51.06 – 31/10/2022

Configuració de la visibilitat dels grups i horaris del professorat

Des de l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Dates de visibilitat dels grups dels alumnes i horaris del professorat es pot indicar a partir de la que es fan visibles en la web des les famílies els grups de l’alumnat.