Vincular calendari d’activitats del centre amb aplicacions externes

Mitjançant la Web de les Famílies de Gestib, els alumnes majors d’edat o les famílies d’alumnes menors d’edat (pares, mares, tutors legals) poden sincronitzar el calendari d’activitats que el centre ha programat, amb el calendari d’aplicacions externes que ho permetin (per exemple, Google calendar).

Les passes a seguir en aquest cas són:

  • Accedir a l’opció a la Web de les Famílies amb usuari i contrasenya.
  • Accedir a l’opció de menú Calendari, horari i tasques.
  • Seleccionar l’opció Activitats i sortides (imatge anterior).
  • Seleccionar i copiar l’enllaç senyalat en la imatge anterior que es troba situat en la part inferior de la pantalla:
  • Accedir a l’aplicació externa amb la que es desitgi vincular el calendari d’activitats i aferrar l’esmentat enllaç.
  • En el cas de google calendar s’haurien de realitzar les següents accions:
  • Accedir a google calendar.
  • Clicar la icona amb forma de signe “+”:
  • Seleccionar l’opció “Desde URL”:

A continuació s’ha d’aferrar l’enllaç copiat i prémer el botó “Añadir calendario”:

Una vegada realitzada aquesta acció s’afegirà aquest calendari a la llista de calendaris disponibles: