Gestió de baixes IT mitjançant el Gestib (només per a interins)

Els comunicats de baixa per indisposicions temporals (IT), en el cas de funcionaris interins, no s’entreguen als centres educatius, sinó que es fan arribar a la unitat de contractació de la Direcció General de Personal Docent, directament des de la Seguretat Social. Per aquest motiu, en l’opció de menú Personal / Absències de professorat es pot consultar la informació relativa a aquestes baixes.

Les passes a seguir són:

  • Accedir a l’opció de menú Personal / Absències del professorat (a la pestanya Absències del professorat al centre).
  • Seleccionar la persona de la que es vulgui consultar aquesta informació del desplegable.
  • Prémer el botó Veure baixes IT (només interins).

En cas que també es vulguin inserir per aquesta persona les faltes corresponents a la baixa de la persona seleccionada, s’ha de prémer el botó de color verd que es mostra en la columna Genera absències: