Versió 3.60.00 – 29/08/2023

Introducció del nom de centres educatius d’altres comunitats

Des de l’opció de menú Alumnat / Matrícula / Introducció de l’expedient es permet introduir manualment el nom d’un centre educatiu en cas que aquest sigui del tipus GEN (genèric) i la província corresponent:

A l’hora d’emplenar el camp s’ha d’introduir el nom del centre i a continuació el codi de centre entre parèntesis. En els documents acadèmics apareixerà aquest text introduït manualment.

Millores relacionades amb el quadern del professorat

S’han incorporat canvis que permeten una millor visibilitat d’un quadern seleccionat per ser editat. D’altra banda, també s’ha millorat la manera en què es permeten visualitzar les notes parcials indicades en un quadern quan es consulten des de la web de les famílies.