Alumnat / Registre d’absentisme escolar

L’opció de menú Alumnat / Registre d’absentisme escolar és accessible pels següents col·lectius:

  • Tutors de grup: Poden introduir un text per explicar les accions duites a terme: telefonades, entrevistes, estratègies i el resultat de les intervencions.
  • Caps d’estudis: Poden introduir un text per explicar les accions duites a terme: telefonades, entrevistes, estratègies i el resultat de les intervencions.
  • Orientadors: Només poden accedir en mode consulta.
  • PTSC’s: Només poden accedir en mode consulta.

Des d’aquesta opció de menú es permet seleccionar a un alumne i introduir la informació referent a les tasques dutes per part dels col·lectius de persones esmentats abans. A més, aquesta opció de menú està vinculada amb l’opció de menú Alumnat / Dades  socioeducatives i el procés d’obertura del Protocol d’Absentisme.

D’altra banda, es permet generar des d’aquesta opció de menú el document, amb format pdf, anomenat Full de Registre i Notificació d’Absentisme Escolar.