Avaluació de l’alumnat per criteris en el curs 2023-24 mitjançant el GestIB

L’avaluació per criteris en el GestIB en el curs 2023-24 es pot dur a terme per part dels centres educatius que imparteixin els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. Es poden consultar les passes a seguir en aquest manual d’instruccions.

Ja que el manual d’instruccions pot ser modificat al llarg del curs, es recomana consultar-lo directament des d’aquesta pàgina.

Darrera actualització: 27 d’octubre de 2023