Gestió d’incidències en els canvis o reinicis de contrasenya de les famílies, alumnat major d’edat i personal del centre

A l’hora de reiniciar o canviar les contrasenyes de les famílies, alumnat major d’edat i el personal de centre, es pot donar el cas que la persona a la qual se li ha canviat, no pugui accedir al programa, malgrat que s’hagi mostrat per pantalla un missatge que indica que el canvi s’ha fet correctament.

Això es pot donar en aquests casos:

 • S’ha sol·licitat un reinici de contrasenya:
  • S’ha canviat la contrasenya provisional que el sistema fa arribar a l’usuari via SMS, el sistema ha indicat que el canvi s’ha fet correctament, però després l’usuari no ha pogut accedir al Gestib.
  • S’ha canviat la contrasenya provisional que el programari SEU genera (normalment comença per les lletres ib), el sistema ha indicat que el canvi s’ha fet correctament, però posteriorment l’usuari no ha pogut accedir al Gestib.
 • S’ha fet el canvi de contrasenya:
  • S’han canviat la contrasenya de la qual ja es disposava, el sistema ha indicat que el canvi s’ha fet correctament, però posteriorment l’usuari no ha pogut accedir al Gestib.

En aquestes tres situacions, el problema és que la petició de canvi o reinici de contrasenya, a pesar que s’ha enviat cap al servidor, no ha finalitzat correctament, i per tant, no s’ha produït una actualització dels canvis de la contrasenya d’aquest usuari dins el mateix.

Per intentar resoldre aquests casos, les persones responsables de gestionar el programari SEU (Seycon) de cada centre, poden intentar les següents passes:

 • En primer lloc, s’ha d’accedir al menú Usuaris.
 • A continuació, s’ha de cercar la persona per document d’identitat, indicant-lo en el filtre:
 • Després s’ha de prémer el botó amb format de fletxes que apareix assenyalat en la captura de pantalla següent:
 • Posteriorment, s’ha de pitjar el botó Acceptar per confirmar l’acció:
 • Finalment, en la nova finestra que apareix, s’ha de prémer el botó Recarrega situat en la part inferior dreta de la pantalla:

Aquest botó s’ha de pitjar tantes vegades com calgui fins que el registre on hi ha les tasques pendents quedi en blanc:

Finalment, passats uns deu minuts aproximadament, cal tornar a intentar accedir al Gestib indicant l’usuari i la contrasenya.

Aquest procés no garanteix que el problema quedi solucionat en la totalitat de vegades, però en moltes d’elles sí que resulta efectiu.

En cas que, després de fer aquestes accions, continuïn els problemes, es recomana enviar un correu a suport@caib.es, tot indicant l’usuari de la persona, a fi que l’equip d’atenció a l’usuari d’incidències relacionades amb els usuaris del Govern, pugui revisar el problema.