Assignació de l’alumnat al seu horari (Horaris / Horari de l’alumnat)

Per assignar l’alumnat al seu horari, heu de seguir les passes que us esmentam a continuació:

  • Situar-vos en l’any acadèmic actual (23-24) si no hi estau.
  • Accedir al menú Horaris / Horari de l’alumnat.
  • Seleccionar Ensenyament, Curs i Grup. Quan feis això, al costat del filtre es mostra un llistat de submatèries associades al grup triat:
  • Quan es selecciona a una de les submatèries, en la part de baix de la pantalla es mostren als alumnes a la part de l’esquerra, en l’apartat d’Alumnat disponible:
  • Heu de seleccionar i passar els alumnes que correspongui a la dreta, a l’apartat Alumnat que curs la submatèria. A això ho podeu fer de manera conjunta marcant la casella que apareix en la capçalera del llistat.
  • Una vegada seleccionat l’alumnat que correspongui, si es pitja el botó amb forma de cercle amb una fletxa dedins, l’alumnat passa a la dreta, dins l’apartat d’Alumnat disponible:
  • Per acabar el procés, s’ha de pitjar el botó Desa situat en la part inferior dreta de la pantalla.

Aquesta acció s’ha de repetir per a tots els cursos, grups i submatèries en els quals hi hagi alumnat matriculat i no assignat al seu horari. A aquestes accions únicament les poden fer els membres de l’equip directiu i les persones del centre que disposin dels permisos d’ADMINISTRATIU CENTRE i CAP DE SECRETARIA.

Important: En cas que s’hagin creat submatèries específiques per reflectir a l’horari que un grup fa desdoblaments (per exemple: el cas de Música i Plàstica, Taller de matemàtiques, etc.), és correcte que hi hagi submatèries amb una part dels alumnes d’un grup sense assignar. En aquests casos no s’han d’afegir aquests alumnes. Les passes a seguir, esmentades en els punts anteriors d’aquesta entrada, únicament s’han d’aplicar en aquells casos en què hi ha alumnes matriculats i no assignats a les submatèries corresponents.