Versió 3.37.0 – 31/08/2021

Llistes / Horaris (pestanya Horari professorat)

  • S’ha afegit un nou llistat (Consultar coïncidències horàries NO LECTIVES) que permet comparar les hores no lectives del professorat per tal de poder trobar coïncidències entre diferents horaris.

Alumnat / Avaluació / Consell orientador