Versió 3.33.03 – 01/06/2021

Personal / Destinacions professors

  • S’ha afegit una columna amb el cos de la plaça que ocupa la destinació.

Llistes / Faltes i sancions de l’alumnat / Sancions

  • Al llistat de “Punts perduts al carnet de l’alumnat” s’ha afegit la informació sobre els punts totals del carnet de l’alumnat per a una etapa concreta.

Centre / Sancions / Manteniment de fets 

  • S’ha canviat la interfície de la pantalla per adaptar-la als estàndars de l’aplicatiu.

Centre / Marcatges / Gestió de marcatges 

  • En l’opció de menú que permet fer els marcatges de tot el personal del centre ( https://www3.caib.es/xestib/marcatge/070……../) s’ha afegit un camp d’observacions on apareix la informació (només consultable) referent a les tasques encomanades a realitzar en una sessió que està coberta. Podreu trobar més informació aquí.