Versió 3.43.00 – 18/02/22

Web famílies. Ocultar/mostrar comparativa de qualificacions

Es permet ocultar o mostrar el botó que permet visualitzar la comparativa entre qualificacions que apareix en la web de les famílies. Aquesta acció es pot realitzar des de la pantalla de configuració de les avaluacions (Centre / Fitxa del centre / Avaluacions). Es pot trobar més informació sobre aquesta funcionalitat en aquest enllaç.

Horaris del professorat. Funcionalitat que permet copiar horaris entre professors

Aquesta opció de menú (Horaris / Copiar horari del professorat) permet copiar tot l’horari d’un professor a un altre. Es pot trobar més informació sobre aquesta funcionalitat en aquest enllaç.

Programació aula. Nom del curs en la graella del calendari

Millora en l’opció de menú Personal / Programació d’aula que permet visualitzar el nom del grup al que s’imparteix docència en el calendari, per tal que es pugui identificar en quina sessió es crea una nova activitat amb major facilitat.