Versió 3.45.00 – 04/05/2022

Reunions. Enviament de missatges

Es permet enviar un missatge d’avís a les persones o agrupaments de persones als que s’ha permès la visualització/edició d’una reunió.

Control d’assistència de l’alumnat. Sessions superposades

En cas que un alumne estigui assignat a més d’una matèria al mateix temps es permet seleccionar la sessió a la que es vol inserir la falta. Per a més informació premeu el següent enllaç.

Introducció número de liquidació del model 046

Es permet introduir el número corresponent a la liquidació del model 046 del pagament d’una taxa, en la pestanya anomenada Taxes que es troba dins la fitxa de l’alumnat.