Web famílies. Enviament de documentació al centre

L’opció de menú anomenada “Envia documentació al centre” permet a les famílies i alumnes majors d’edat pujar arxius perquè puguin ser rebuts, validats i classificats per part del centre on l’alumne/a està matriculat:

Per poder pujar un arxiu, una vegada s’ha seleccionat aquesta opció de menú, s’ha de pitjar el botó Nou. A continuació s’ha de triar l’arxiu que es vol pujar:

i finalment prémer sobre l’opció “Puja document”:

Una vegada enviat el document, el centre educatiu en el que l’alumne està matriculat rebrà un missatge d’avís:

i el trobarà en l’opció de menú Famílies / Documentació rebuda:

Des d’aquesta opció de menú es podran visualitzar els documents enviats pels alumnes. Al filtre es pot indicar que es mostrin només els documents en funció del seu estat (Acceptat, Pendent de revisar, Rebutjat), en funció de si s’han traspassat o no a la carpeta de l’alumne, per grup, o bé, per data:

Una vegada seleccionat el document de l’alumne desitjat, es pot indicar el seu estat:

I a més, des d’aquesta opció de menú també es permet enviar aquest document a l’opció de menú Alumnat / Documents de l’alumne/a . Aquesta acció s’ha de realitzar mitjançant la icona següent:

Una vegada enviat el document, es trobarà disponible a l’esmentada opció de menú Alumnat / Documents de l’alumne/a:

Des d’aquesta opció de menú, entre d’altres accions es podrà classificar el document, vincular-lo a una matrícula concreta, o bé, indicar una data en la que s’eliminarà el document del sistema: