Gestib als dispositius mòbils com accés directe / Gestib en los dispositivos móviles como acceso directo

Android

  • Versió català

Amb el canvi constant de les versions dels sistemes operatius dels dispositius mòbils s’ha decidit no mantenir l’app del GestIB. Tot i això, es pot continuar emprant en els dispositius mòbils amb les mateixes condicions que amb l’app afegint l’aplicació a la pantalla d’inici del mòbil, mitjançant les següents instruccions.

  • Versión castellano

Con el constante cambio de las versiones de los sistemas operativos de los dispositivos móviles se ha decidido no mantener la app del GestIB. Sin embargo, se puede continuar utilizando en los dispositivos móviles con las mismas condiciones que con la app añadiendo la aplicación a la pantalla de inicio del móvil mediante las siguientes instrucciones.

iOS

  • Versió català
  • Amb el canvi constant de les versions dels sistemes operatius dels dispositius mòbils s’ha decidit no mantenir l’app del GestIB. Tot i això, es pot continuar emprant en els dispositius mòbils amb les mateixes condicions que amb l’app afegint l’aplicació a la pantalla d’inici del mòbil, mitjançant les següents instruccions.

    • Versión castellano

    Con el constante cambio de las versiones de los sistemas operativos de los dispositivos móviles se ha decidido no mantener la app del GestIB. Sin embargo, se puede continuar utilizando en los dispositivos móviles con las mismas condiciones que con la app añadiendo la aplicación a la pantalla de inicio del móvil mediante las siguientes instrucciones.