Versió 3.68.02 – 10/04/2024

Quadern del professorat

S’ha afegit la possibilitat de triar el color quan es crea un nou quadern. La finalitat d’aquesta nova funcionalitat és facilitar la distinció dels quaderns una vegada creats.

Rúbriques

Quan s’associa una rúbrica a la columna d’un full, es permet marcar una casella que fa que el càlcul de la nota de la rúbrica es faci només emprant els conceptes avaluats.

Cerca de rúbriques

Des del menú Alumnat / Avaluació / Rúbriques del quadern es permet fer la cerca de rúbriques, escrivint el seu nom, només pròpies del centre. D’aquesta manera s’evita haver de cercar dins les rúbriques de tots els centres educatius.