Versió 3.69.00 – 25/04/2024

Alumnat / Control d’assistència / Cobriment de classes per professorat de guàrdia 

Es permet indicar el cobriment de guàrdies de pati. En el desplegable on apareixen les sessions de docència diàries, s’han afegit també les sessions de guàrdies de pati.

Millora en l’enviament de missatges

De la mateixa manera que es fa en l’enviament de missatges nous, també es permet l’enviament de missatges de manera diferida. És a dir, indicant la data i hora a futur en la que es farà l’enviament del missatge.

Desactivació d’avisos de reserves d’espais

S’ha creat un nou permís d’aplicació que permet desactivar rebre missatges d’avís quan es fa una reserva d’un espai. Aquest permís d’aplicació s’anomena «DNRE: DESACTIVAR NOTIFICACIONS RESERVES ESPAIS», i es pot afegir tant al personal docent com no docent des dels menús:

  • Personal / Fitxa del professor
  • Personal / Fitxa personal no docent
  • Personal / Gestió de permisos

Mòdul de sancions

S’ha afegit la possibilitat d’indicar que el lloc del fet que ha motivat una sanció ha estat una sortida escolar:

Alumnat / Avaluació / Rúbriques

S’han ampliat les possibilitats de cerca de rúbriques des d’aquesta opció de menú. Es permet cercar rúbriques del propi centre, de qualsevol centre i del propi centre incloent les que estan de baixa.

imatge

Camps d’aprenentatge

Permetre que els centres puguin anul·lar visites ja confirmades. Quan es realitza aquesta acció s’envia automàticament un missatge d’avís mitjançant al Gestib a les persones encarregades de gestionar el camp d’aprenentatge al qual s’havia de fer la visita anul·lada.

Marcatges / Veure personal present al centre

Es permet l’accés i visualització de la informació d’aquesta opció de menú a les persones del centre que disposin del permís d’aplicació ADMINISTRATIU CENTRE o CAP DE SECRETARIA.