Versió 3.62.00 – 01/03/2023

Centre / Autorització d’activitats complementàries

Quan es crea i envia l’autorització d’una activitat complementària aquesta només pot ser aprovada per la persona que disposa del càrrec de director/a o coordinador/a d’activitats extraescolars. Una vegada autoritzada l’activitat, qualsevol personal docent del centre la pot anul·lar. Per aquest motiu, en aquesta opció de menú s’ha afegit la informació referent a quina persona ha anul·lat una activitat complementària.