Versió 3.65.10 – 29/01/2024

Actualització dels tipus de reunions al Gestib

S’ha afegit la possibilitat de crear nous tipus de reunions d’acord amb els tipus reconeguts en el nou ROC. Les reunions mitjançant el Gestib es poden crear des de l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Reunions.… Llegeix més»

Versió 3.65.00 – 09/11/2023

Horaris / Horari de grup

Quan s’afegeix una nova sessió en l’horari d’un grup, en la finestra de configuració d’aquesta, es permet visualitzar i gestionar l’alumnat que ha de formar-ne part. Per defecte, l’alumnat matriculat de la matèria de la qual depèn la submatèria que es… Llegeix més»

Versió 3.63.00 – 4/05/2023

Famílies / Comptes d’usuari

S’ha afegit la possibilitat de seleccionar tot l’alumnat d’un grup de manera conjunta, des de l’opció de menú Famílies / Comptes d’usuari. D’aquesta manera, es facilita la gestió de la creació dels comptes d’usuari.

Perfils d’aplicació

S’han equiparat els perfils d’aplicació de ADMINISTRATIU CENTRE… Llegeix més»

Versió 3.62.00 – 01/03/2023

Centre / Autorització d’activitats complementàries

Quan es crea i envia l’autorització d’una activitat complementària aquesta només pot ser aprovada per la persona que disposa del càrrec de director/a o coordinador/a d’activitats extraescolars. Una vegada autoritzada l’activitat, qualsevol personal docent del centre la pot anul·lar. Per aquest… Llegeix més»

Versió 3.61.00 – 01/07/2023

Incloure noms dels centres de fora de les Illes Balears en els certificats

En el moment en què es fa la introducció de l’expedient d’un alumne, i s’introdueixen les dades d’una matrícula cursada en un centre de fora de les Illes Balears, es permet introduir el… Llegeix més»