Versió 3.63.00 – 4/05/2023

Famílies / Comptes d’usuari

S’ha afegit la possibilitat de seleccionar tot l’alumnat d’un grup de manera conjunta, des de l’opció de menú Famílies / Comptes d’usuari. D’aquesta manera, es facilita la gestió de la creació dels comptes d’usuari.

Perfils d’aplicació

S’han equiparat els perfils d’aplicació de ADMINISTRATIU CENTRE i CAP DE SECRETARIA. D’aquesta manera es permet accedir a les mateixes opcions de menú i es permet realitzar les mateixes accions dins el Gestib, a les persones que les tenen assignats.