Versió 3.65.00 – 09/11/2023

Horaris / Horari de grup

Quan s’afegeix una nova sessió en l’horari d’un grup, en la finestra de configuració d’aquesta, es permet visualitzar i gestionar l’alumnat que ha de formar-ne part. Per defecte, l’alumnat matriculat de la matèria de la qual depèn la submatèria que es fa servir per crear la sessió, apareix com assignat a aquesta. Per tant, es mostra a la part dreta de la pantalla. Aquesta informació és la mateixa que es pot visualitzar des de l’opció de menú Horaris / Horari de l’alumnat.

Centre / Fitxa del centre / Edificis

Si es vol modificar alguna dada d’un edifici des de l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Edificis, en cas que aquesta no sigui editable, cal sol·licitar el canvi al Servei de Planificació Educativa, enviant un correu electrònic al compte autoritzacions@dgplacen.caib.es

Tasques generades automàticament en el programa SEU (Seycon)

Per evitar que es facin baixes d’usuari en el programa SEU (Seycon), una vegada aquests usuaris ja estan donats d’alta en centres diferents del que es vol donar de baixa, s’ha eliminat la generació automàtica d’una tasca quan es dona de baixa al Gestib, tant el personal docent com no docent d’un centre.