Añadir aplicación Gestib a la pantalla de inicio de los dispositivos móviles con navegador Chrome

Si desde un dispositivo móvil, utilizando el navegador Google Chrome, se accede a la dirección https://www3.caib.es/xestib/ se muestran las opciones de validación con cuenta de usuario y contraseña habituales:

Una vez introducidos estos datos, se muestra en la parte inferior de la pantalla un enlace, que… Llegeix més»

Versió 3.58.00 – 05/06/2023

Alumnat / Mesures educatives 

S’ha afegit una nova funcionalitat que permet introduir la informació referent a mesures educatives aplicades a l’alumnat, tals com: mesures addicionals, mesures intensives o aplicació d’un pla educatiu personalitzat. D’altra banda, també es permet la introducció d’observacions o pujada d’arxius que en… Llegeix més»

Versió 3.57.06 – 02/05/2023

Personal / Absències de professorat. Gestió de baixes IT del professorat interí.

S’ha afegit una nova funcionalitat que permet generar les absències de baixa d’interins en els casos d’IT o bé fer-ne consultes sobre aquestes. Es mostra més informació en el següent enllaç.

Informació consultable en el menú Qualificacions de la web de les famílies per part dels pares/mares/tutors dels alumnes

Una vegada dins la web de les famílies, els pares, mares i/o tutors dels alumnes poden veure la informació referent a la seva avaluació i progrés d’aprenentatge en l’opció de menú Qualificacions. Per a més informació sobre la manera en que es pot visualitzar cada… Llegeix més»

Versió 3.57.00 – 02/05/2023

Alumnat / Documents de l’alumne/a

S’han implementat millores en aquesta opció de menú a fi de facilitar la gestió de la documentació rebuda: es mostra la data de pujada i la de validesa dels documents, el text es mostrarà vermell si el document té data de… Llegeix més»

Versió 3.56.07 – 24/04/2023

Llistes / Alumnat / Alumnat per centre de procedència 

Aquest llistat permet visualitzar una graella amb el centre de procedència de l’alumnat del grup o grups d’un curs seleccionat.

Versió 3.56.00 – 21/03/2023

Quadern del professor. Poder compartir un quadern sencer

Es permet compartir un quadern sencer, igual que ja es permet fer per un full o una columna.

Estadística d’avaluació per criteris

Es mostra una columna nova en la graella de l’informe d’estadística d’avaluació per criteris on apareix el centre… Llegeix més»