Agrupaments de persones

Introducció

Des de l’opció de menú Centre / Agrupaments de persones es poden gestionar agrupaments de persones relacionades amb el centre.

Els agrupaments es poden fer servir, entre d’altres coses, per enviar circulars a un determinat grup de persones, afegir al quadern del professor els… Llegeix més»

Gestió de qüestionaris

Ja es troba disponible una nova opció al Gestib per a poder crear i gestionar qüestionaris a nivell de centre. Aquesta opció és accessible per el personal administratiu del centre i la trobam dins Centre – Gestió de qüestionari.

Al obrir un qüestionari o crear-ne un… Llegeix més»

Nou sistema de favorits

Hem remodelat la gestió de favorits del Gestib. Ara en lloc de ser un punt de menú més, és una llista de punts de menú que surten a la part superior de l’escriptori.

Nou sistema de favorits

Per marcar que un punt de menú sigui un favorit,… Llegeix més»

RGPD: Cessió de dades personals

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la cessió de dades personals del GestIB a tercers (altres plataformes educatives, APIMA, …) sense autorització expressa de les persones interessades -o els seus representants legals en cas de ser menors d’edat-, serà … Llegeix més»