Guia per resoldre problemes d’accés

Aquest document descriu els distints motius pels quals pot fallar l’accés a l’aplicació i quines accions realitzar en cada cas.

404 – Pàgina no trobada

404 Pàgina no trobada

Actuació: Revisar l’adreça escrita. Comprovau que l’adreça escrita es correspon a l’entorn al qual voleu accedir. Si l’adreça és correcta, espereu uns minuts per comprovar que no és una interrupció per actualitzacions del sistema. Si el problema continua, contacti amb el suport, seguint les indicacions que trobarà al final del document.

Esgotat temps d’espera

Actuació: En aquest cas, possiblement el gestib estigui fora de servei. Simplemement esperar un temps i tornar-ho a provar.

No es pot confiar en la connexió

Aquesta errada es deu a la configuració de seguretat dels servidors que ens proporcionen els allotjaments.

Risc potencial de seguretat

En aquest cas seleccionam Avançat …

Acceptar el risc i continuar

Llavors Acceptam el risc i continuam

No te accés a l’aplicació

Actuació: Podria ser donat que el seu usuari no existeix. En cas de personal docent o no docent, es pot posar en contacte amb l’equip directiu del seu centre. En cas de centre privat o concertat, es pot posar en contacte amb l’equip de suport del gestib.

A la configuració, no es deixa seleccionar el centre

En aquest cas, el centre no us ha destinat. Per favor, sol·liciti a l’equip directiu que us destinin al gestib del centre.