Alumnat major d’edat i famílies

En aquest cas únicament el centre educatiu és el que pot donar d’alta l’usuari.

Tant les famílies com els alumnes majors d’edat, amb l’usuari i contrasenya, podran accedir al Gestib famílies i podran revisar la informació dels seus fills, la seva pròpia, rebre circulars, missatges interns, …

Per recuperar la contrasenya han d’accedir a “Reiniciar/Restablir contrasenya“, emplenar el formulari amb les dades personals i seleccionar el centre educatiu.

En cas de que alguna dada no sigui correcte, per favor posis en contacte amb el centre educatiu.

Recordar que automàticament quan un/a alumne/a compleix els 18 anys, la família perd l’accés a la informació relacionada amb l’alumna/e.

Sense relació amb un centre educatiu

En cas de que un alumna/e ja no tengui cap matricula activa a un centre educatiu no universitari de les Illes Balears:

  1. En cas de no tenir usuari: No és podrà sol·licitar ja que no te relació amb el centre educatiu.
  2. No recordar la contrasenya: Podrà recuperar-la amb el centre anterior amb el qual tenia relació.

Per altra banda, una forma alternativa per accedir al Gestib és mitjançant un certificat digital. Per a més informació o dubtes que puguin sorgir relacionats amb l’autenticació o firma amb Certificats Digitals, disposau d’un telèfon d’assistència, el 012, que compta amb un equip especialitzat amb els problemes de firma i certificats. Aquest telèfon està disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, i dissabtes de 9 a 14 hores.