Com recuperar la contrasenya

Una vegada estam donats d’alta i passat un temps hem perdut o no recordam la contrasenya.

En cas de haver bloquejat el nostre usuari podem seguir les mateixes passes.

Per recuperar-la simplement anirem a la pàgina d’inici del gestib i pitjarem el botó “Reiniciar/Restablir la contrasenya“. Ens mostrarà un formulari on ens demanarà dades personals del sol·licitant. Les dades han de coincidir amb les que tenen introduïdes dins la seva fitxa del Gestib.

finestra d'entrada Gestib
Pantalla inici Gestib
Formulari “Sol·licitud de nova contrasenya” per reiniciar la contrasenya

En primer lloc la persona rebrà un correu electrònic amb un enllaç, similar al següent text:

S’ha sol·licitat una nova contrasenya per a l’usuari xxxxxxx Si vostè ha realitzat aquesta sol·licitud pitgi en el següent enllaç: https://www3.caib.es/xestib/external/families/reiniciContrasenya/xxxxxxxxxxxxxx i rebrà la nova contrasenya per SMS. En cas contrari descarti aquest missatge.

Una vegada l’usuari pitgi l’enllaç rebrà un SMS al seu mòbil, similar al següent:

GestIB: Disposau de 24 hores per accedir a https://goo.gl/0kfgu9 i canviar la contrasenya xxxxxx

La contrasenya son els darrers 6 caràcters. L’usuari ha d’accedir a l’enllaç indicat per modificar la contrasenya. Se li demanarà l’usuari i la contrasenya, la qual és la que acaba de rebre.

Problemes que poden sorgir

  • Algunes de les dades no coincideixen: La persona està posant informació que no concorda amb la desada dins la seva fitxa del Gestib. Per arreglar-ho, s’han de posar en contacte amb el centre educatiu.
  • L’usuari no es pot gestionar ja que no pertany al centre: Per solucionar el problema, el centre educatiu ha de donar d’alta l’usuari per vincular-lo al centre.