Sol·licitud de compte d’usuari

A continuació es detalla el procés de com donar d’alta els usuaris segons la titularitat del centre. Per altra banda els usuaris famílies o majors d’edat, el procediment en ambdós casos és igual: ho ha de tramitar el centre

És imprescindible que el personal destinat en un centre educatiu estigui correctament introduït en el GestIB i les seves dades actualitzades. En el cas que alguna no consti o no coincideixi amb les introduïdes en el formulari no es tramitarà la petició.

Us recordam que per emprar qualsevol eina telemàtica del Govern, aplicacions incloses, també podeu fer servir el DNI electrònic o qualsevol dels certificats reconeguts pel Govern de les Illes Balears.

Problemes que poden sorgir