Professorat i personal no docent dels centres dependents de la Conselleria d’Educació

La gestió dels usuaris del personal destinat a centres públics i concertats d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació es fa des dels propis centres amb el programari SEU (Seycon).

En el moment en que arriba una nova persona com a personal docent o no docent, des del centre s’ha de realitzar la tasca de destinar-la dins el programari GestIB i donar-la d’alta amb el programa SEU.

Per tal de recuperar la contrasenya s’ha de pitjar el botó que apareix a la pàgina d’accés al programari GestIB anomenat “Reiniciar/Restablir la contrasenya”. Des de la nova pàgina que apareix (https://www3.caib.es/xestib/resetPassword) s’ha de seguir el procediment que s’explica en aquest enllaç.

És imprescindible que el personal destinat en un centre educatiu estigui correctament introduït en el GestIB i les seves dades actualitzades. En cas que alguna no consti o no coincideixi amb les introduïdes en el formulari no es tramitarà la petició.