Alumnat que ha superat el català dins l’àmbit de comunicació

Aquest pantalla permet identificat i seleccionar l’alumnat que han cursat PMAR o FP bàsica i ha superat el nivell de català requerit dintre de l’àmbit sociolingüístic i, en conseqüència, podrà accedir a la corresponent certificació de català.

Al Filtre de dades, després de seleccionar Ensenyament, curs i grup clicarem el botó Cercar per carregar el llistat d’alumnat. Si seleccionam el requadre de la columna de la dreta del llistat i clacam sobre Desa, es quedarà registrat que la persona ha superat el nivell de català requerit.