Avaluació: Adjunta informe complementari

Amb aquesta secció del GestIB podem adjuntar un informe complementari que els centres poden utilitzar per completar l’avaluació reflectida als butlletins de notes.

IMPORTANT: Aquest document serà visible a la web de famílies juntament juntament amb els butlletins.

Per a fer-ho seguirem les següents passes:

  1. Primer seleccionarem el grup, el curs i l’avaluació i clicarem sobre el botó «Cerca».
  2. Marcarem l’alumne/a o alumnes dels quals volem adjuntar l’informe.
  3. Clicarem sobre el botó «Navega» per cercar el document al nostre ordinador i s’obrirà la següent finestra:

  1. Aquí seleccionarem el fitxe.
  2. Clicarem sobre «Abrir» per seleccionar definitivament el document.

Finalment, clicarem sobre «Pujar fitxer» per carregar el document.

Quan ja s’hagi pitjat el fitxer veurem com a la taula Resultats s’actualitzarà la columna Nom document i la de Data pujada document