Avaluació d’aprenentatge

Aquest secció està especialment disponible per realitzar l’avaluació de l’alumnat de les etapes d’educació infantil i educació primària. També s’hi pot accedir per avaluar grups d’ESO, però en aquest cas es realitza una avaluació global de l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne/a.

A través de la primera pantalla disponible seleccionarem Curs, Grup i Avaluació. Després clicarem el botó «Per alumne». 

Posteriorment, ens apareixerà la següent finestra amb un desplegable per a seleccionar l’alumne/a.

Educació infantil i primària

En el cas d’educació infantil i primària, després de realitzar la selecció, ens apareixerà una nova finestra amb els llistat de matèries de l’etapa educativa i les següents opcions:

    1. El desplegable per seleccionar l’alumnat.
    2. Aquest botó permet afegir observacions generals a l’avaluació.
    3. A més dels botons «Desa» i «Cancel·la», per guardar o no els canvis, disposam de «Desplega» i «Contreu» per visualitzar o amagar les taules per avaluar totes les matèries. També disposam de la icona de la impressora per per obrir el llistat de qualificacions complet en una nova pestanya i així poder-lo imprimir.
    4. Fotografia del alumne/a.
    5. Aquí tenim el llistat de matèries. Si clicam sobre una d’elles es desplegarà una taula per poder marcar les notes de l’alumnat seleccionat. Si tornam a clicar sobre el nom de la matèria, la taula es contraurà.

Pel que fa al llistat que s’obri quan clicam sobre la icona de la impressora, aquest té la següent estructura. Per a imprimir-lo, clicarem sobre la icona de la impressora de la part superior dreta:

ESO

Si es selecciona un grup corresponent a l’etapa educativa d’ESO, apareix una finestra amb l’encapçalat desplegable Grau d’assoliment de les competències bàsiques (*), que ens permetrà valorar de forma general (tenint en compte el resultat de totes les matèries) el grau de consecució global de les competències.