Avaluació (simplificada)

La secció d’avaluació simplificada ens permet realitzar les mateixes funcions que Avaluació de l’alumnat, però en aquest cas la interfície ha sigut simplificada i optimitzada per a facilitar el seu ús amb dispositius mòbils.

Si hi accedim veurem que la primera pantalla està dividida en les 5 files que hem ressaltat: 

     1. Selecció de l’etapa educativa.
     2. Selecció del curs.
     3. Selecció del grup.
     4. Selecció de l’avaluació.
     5. Avaluació «Per alumne» o «Per matèria». En dispositius mòbils únicament ens apareixeran les icones «» i «».
 
Per alumne/a

Per a utilitzar l’avaluació simplificada en aquesta opció haurem de seguir les següents passes:

     1. Primer seleccionam la alumna o alumne.
     2. El següent pas serà clicar sobre la nota que volem  assignar. Després de clicar quedarà marcada de color groc.
     3. Posteriorment, a la columna de qualificacions (Qual.) clicarem sobre la fila de la matèria que correspongui.
     4. Les dues darreres columnes de la taula ens permeten marcar el “check” per indicar si l’alumnat té reforç educatiu (RE) o adaptació curricular significativa (ACS). 
     5. A la fila on seleccionam la nota, la darrera opció disponible és una icona d’una goma d’esborrar. Si seleccionam aquesta icona després podrem eliminar les notes sobre les quals clicarem.

A més d’aquestes opcions a la part inferior de la pantalla disposam dels botons «Desa» i «Cancel·la» per confirmar o no les modificacions realitzades.

Per matèria

L’opció d’avaluació «Per matèria» funciona exactament igual que en el cas de l’avaluació «Per alumne/a». Les úniques diferències que veurem en aquest cas són que a la primera columna de la taula hi tendrem el llistat d’alumnat (1) i al desplegable de la part superior hi seleccionarem la matèria que avaluarem (2).