Control d’introducció de l’informe final (6è EP)

Aquesta secció de tipus informatiu ens servirà per realitzar el seguiment de la introducció de l‘informe final de 6è d’educació primària.

Per a obrir l’informe seguirem les següents passes:

  1. Seleccionarem Tipus de Centre, Illa, Municipi, marcarem Només centres de referència (si correspon) i clicarem el botó «Cerca».
  2. Després es visualitzarà la taula de Centres segons la selecció realitzada. Marcarem el requadre de la primera columna d’aquells que vulguem treure l’informe.
  3. Finalment, clicarem sobre el botó «Mostra informe».

L’informe s’obrirà en una pestanya nova del navegador i tindrà el següent aspecte:

L’alumnat del grup apareix a la segona fila de la taula  amb la lletra “A” seguida d’un número. A la primera columna hi tenim el llistat de matèries, la icona verda ens indica que s’ha introduït l’informe i la  vermella que encara està pendent d’introduir.